Warunki rezerwacji i terminy turnusów w roku 2022

1. Zawarcie umowy o świadczenie usług następuje po dokonaniu rezerwacji miejsca w Sanatorium Uzdrowiskowym "Nida-Zdrój" Spółka z o.o.

2. Zgłoszenia rezerwacji lub jej zmiana dokonuje się telefonicznie, na piśmie lub w drodze poczty elektronicznej e-mail: rezerwacja@nidazdroj.pl 

3. Zamówienie uważa się za przyjęte z chwilą uiszczenia przez Zamawiającego zadatku w wysokości 800,00 zł.

4. Zadatek, o którym mowa w pkt 3 winien zostać wpłacony na konto Sanatorium Uzdrowiskowego Nida-Zdrój Sp. o.o., nr rachunku:
Alior Bank O/Busko nr 46 2490 0005 0000 4530 8678 7773 w terminie wyznaczonym w terminie rezerwacji przesłanym przez Sanatorium.

5. Pozostałą kwotę Kuracjusz uiszcza w ciągu 2 dni roboczych od przyjazdu, nie uregulowanie pozostałej kwoty należności spowoduje wstrzymanie zabiegów na kolejne dni pobytu (Sanatorium akceptuje karty płatnicze).

6. W tytule przelewu winno być wpisane imię i nazwisko na jakie widnieje rezerwacja oraz data rozpoczęcia pobytu oraz nr rezerwacji.

7. Sanatorium pobiera opłatę uzdrowiskową w wysokości ustalonej przez Radę Gminy, płatną w gotówce.

8. Doba rozpoczyna się o godz. 14:00 w dniu rozpoczęcia /kolacja/, a kończy o godz. 14:00 w dniu zakończenia pobytu /obiad/.

9. Kuracjusze korzystający z pełnopłatnego pobytu leczniczego nabywają prawo do rabatu za każdy osobodzień w wysokości:

  • 5% dla osób będących 3 i kolejny raz (pobyt od 6 do 12 dni), suma dotychczasowych pobytów co najmniej 26 dni
  • 7% dla osób będących 3 i kolejny raz (pobyt min. 13 dni) suma dotychczasowych pobytów co najmniej 26 dni
  • 10 % dla osób będących 15 i kolejny raz (min. 13 dni)

10. Sanatorium może odmówić wykonania usługi w przypadku braku uiszczenia opłat wymienionej w pkt 4.

11. Sanatorium zobowiązuje się spełnić świadczenie określone w ofercie.

12. Oferta zawierająca szczegółowe warunki świadczonych usług pełnopłatnych umieszczona jest na stronie internetowej Sanatorium www.nidazdroj.pl.

13. Ceny usług świadczonych przez Sanatorium zawarte są w cenniku na dany rok, a także zawarte są w ofercie, o której mowa w pkt. 10.

14. Ceny pełnopłatnej rehabilitacji obejmują:

  • 5 zabiegów dziennie w dni robocze wg ordynacji lekarskiej,
  • opiekę lekarsko - pielęgniarską,
  • zakwaterowanie zgodnie z rezerwacją,
  • całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja),
  • wstęp na ogólnodostępne imprezy kulturalne organizowane przez Sanatorium.
  • 10 wejść na basen w godzinach popołudniowych od poniedziałku do piątku w turnusie 13 dniowym,
  • 5 wejść na basen w godzinach popołudniowych od poniedziałku do piątku w turnusie 6 dniowym.

15. Z leczenia i rehabilitacji w Sanatorium mogą korzystać osoby zdolne do samoobsługi.

Pełny tekst regulaminu do pobrania:
Zarządzenie i zasady zamawiania i świadczenia usług pełnopłatnych w Sanatorium Uzdrowiskowym "NIDA - ZDRÓJ" Spółka z o.o. w Busku - Zdroju

TURNUSY PEŁNOPŁATNE 2022r.
* Turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem MOPS, PFRON, PCPR, schorzenia 05-R, 10-N, 07-S

# Data rozpoczęcia turnusu Data zakończenia Turnusu
1 02.01.2022 15.01.2021 (Św. 6.I)
2 16.01.2022 29.01.2022
3 30.01.2022 12.02.2022
4 13.02.2022 26.02.2022
5 27.02.2022 12.03.2022
6 13.03.2022 26.03.2022
7 27.03.2022 09.04.2022
8 10.04.2022 23.04.2022 (Św. 17,18.IV.)
9 24.04.2022 07.05.2022 (Św. 3.V.)
10 08.05.2022 21.05.2022
11 22.05.2022 04.06.2022
12 05.06.2022 18.06.2022 (B.C. - 16.VI.)
13 19.06.2022 02.07.2022
14 03.07.2022 16.07.2022
15 17.07.2022 30.07.2022
16* 31.07.2022 13.08.2022
17 15.08.2022 27.08.2022 (12 dni)
18 28.08.2022 10.09.2022
19 11.09.2022 24.09.2022
20 25.09.2022 08.10.2022
21* 09.10.2022 22.10.2022
22 23.10.2022 05.11.2022 (Św. 1.XI.)
23 06.11.2022 19.11.2022 (Św. 11.XI.)
24 20.11.2022 03.12.2022
25 04.12.2022 17.12.2022
26 18.12.2022 31.12.2022

Cennik rehabilitacji pełnopłatnej w 2022 roku

 

Określenie standardu pokoju Cena jednego osobodnia.
01 I - 07 V 08 V - 08 X 09 X – 31 XII
Pokój 1 os. z łazienką, balkonem / mały* 280 zł 320 zł 290 zł
Pokój 1 os. z łazienką, bez balkonu / mały* 270 zł 300 zł 280 zł
Pokój 1 osobowy z łazienką, balkonem / duży** 300 zł 330 zł 315 zł
Miejsce w pok. 2 os. z łazienką, balkonem / mały* 265 zł 285 zł 270 zł
Miejsce w pokoju 2 osobowym z łazienką (południe, zachód) / duży*** 280 zł 310 zł 285 zł
Miejsce w pokoju 2 osobowym z łazienką (północ) / duży*** 275 zł 300 zł 280 zł
Apartament – 2 osobowy (cena od osoby) 340 zł 375 zł 340 zł
Apartament – dla trzech osób (cena od osoby) 280 zł 295 zł 280 zł

* Pokoje jedno, dwu osobowe od I - III piętra budynek główny, metraż od 14 - 18m2
** Pokoje jednoosobowe IV piętro, budynek główny metraż 17 - 19m2
*** Pokoje dwu, trzy osobowe, metraż od 21 - 28m2

Zastrzegamy prawo zmiany cen. Warunki rezerwacji dostępne na stronie www.nidazdroj.pl
Cennik obowiązuje od 31.01.2022r.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Województwo Świętokrzyskie
Unia Europejska

"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"