Warunki rezerwacji i terminy turnusów w roku 2021

1. Zawarcie umowy o świadczenie usług następuje po dokonaniu rezerwacji miejsca w Sanatorium Uzdrowiskowym "Nida-Zdrój" Spółka z o.o.

2. Zgłoszenia rezerwacji lub jej zmiana dokonuje się telefonicznie, na piśmie lub w drodze poczty elektronicznej e-mail: rezerwacja@nidazdroj.pl 

3. Zamówienie uważa się za przyjęte z chwilą uiszczenia przez Zamawiającego zadatku w wysokości 700,00 zł.

4. Zadatek, o którym mowa w pkt 3 winien zostać wpłacony na konto Sanatorium Uzdrowiskowego Nida-Zdrój Sp. o.o., nr rachunku:
Alior Bank O/Busko nr 46 2490 0005 0000 4530 8678 7773 w terminie wyznaczonym w terminie rezerwacji przesłanym przez Sanatorium.

5. Pozostałą kwotę Kuracjusz uiszcza w ciągu 2 dni roboczych od przyjazdu, nie uregulowanie pozostałej kwoty należności spowoduje wstrzymanie zabiegów na kolejne dni pobytu (Sanatorium akceptuje karty płatniczo - kredytowe).

6. W tytule przelewu winno być wpisane imię i nazwisko na jakie widnieje rezerwacja oraz data rozpoczęcia pobytu oraz nr rezerwacji.

7. Sanatorium pobiera opłatę uzdrowiskową w wysokości ustalonej przez Radę Gminy, płatną w gotówce.

8. Doba rozpoczyna się o godz. 14:00 w dniu rozpoczęcia /kolacja/, a kończy o godz. 14:00 w dniu zakończenia pobytu /obiad/.

9. Kuracjusze korzystający z pełnopłatnego pobytu leczniczego nabywają prawo do rabatu za każdy osobodzień w wysokości:

  • 5% dla osób będących 3 i kolejny raz (pobyt od 6 do 12 dni)
  • 7% dla osób będących 3 i kolejny raz (pobyt min. 13 dni)
  • 10 % dla osób będących 15 i kolejny raz (min. 13 dni)

10. Sanatorium może odmówić wykonania usługi w przypadku braku uiszczenia opłat wymienionej w pkt 4.

11. Sanatorium zobowiązuje się spełnić świadczenie określone w ofercie.

12. Oferta zawierająca szczegółowe warunki świadczonych usług pełnopłatnych umieszczona jest na stronie internetowej Sanatorium www.nidazdroj.pl.

13. Ceny usług świadczonych przez Sanatorium zawarte są w cenniku na dany rok, a także zawarte są w ofercie, o której mowa w pkt. 10.

14. Ceny pełnopłatnej rehabilitacji obejmują:

  • 5 zabiegów dziennie w dni robocze wg ordynacji lekarskiej,
  • opiekę lekarsko - pielęgniarską,
  • zakwaterowanie zgodnie z rezerwacją,
  • całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja),
  • wstęp na ogólnodostępne imprezy kulturalne organizowane przez Sanatorium.
  • 10 wejść na basen w godzinach popołudniowych od poniedziałku do piątku w turnusie 13 dniowym,
  • 5 wejść na basen w godzinach popołudniowych od poniedziałku do piątku w turnusie 6 dniowym.

15. Z leczenia i rehabilitacji w Sanatorium mogą korzystać osoby zdolne do samoobsługi.

Pełny tekst regulaminu do pobrania:
Zarządzenie i zasady zamawiania i świadczenia usług pełnopłatnych w Sanatorium Uzdrowiskowym "NIDA - ZDRÓJ" Spółka z o.o. w Busku - Zdroju

TURNUSY PEŁNOPŁATNE 2021r.
* Turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem MOPS, PFRON, PCPR, schorzenia 05-R, 10-N, 07-S

# Data rozpoczęcia turnusu Data zakończenia Turnusu
1 03.01.2021 16.01.2021 (Św. 6.I)
2 17.01.2021 30.01.2021
3 31.01.2021 13.02.2021
4 14.02.2021 27.02.2021
5 28.02.2021 13.03.2021
6 14.03.2021 27.03.2021
7 28.03.2021 10.04.2021 (Św. 4,5.IV.)
8 11.04.2021 24.04.2021
9 25.04.2021 08.05.2021 (Św. 1,3.V.)
10 09.05.2021 22.05.2021
11 23.05.2021 05.06.2021 (B.C. - 3.VI.)
12 06.06.2021 19.06.2021
13 20.06.2021 03.07.2021
14 04.07.2021 17.07.2021
15 18.07.2021 31.07.2021
16 01.08.2021 14.08.2021
17 15.08.2021 28.08.2021
18 29.08.2021 11.09.2021
19 12.09.2021 25.09.2021
20 26.09.2021 09.10.2021
21* 10.10.2021 23.10.2021
22 24.10.2021 06.11.2021 (Św. 1.XI.)
23 07.11.2021 20.11.2021 (Św. 11.XI.)
24 21.11.2021 04.12.2021
25 05.12.2021 18.12.2021
26 19.12.2021 31.12.2021 (12dni)

Cenniki 2021

 

Określenie standardu pokoju Cena jednego osobodnia w 2021 r.
01 I - 08 V 09 V - 09 X 10 X – 31 XII
Pokój 1 os. z łazienką, balkonem / mały* 240 zł 265 zł 250 zł
Pokój 1 os. z łazienką, bez balkonu / mały* 230 zł 255 zł 240 zł
Pokój 1 osobowy z łazienką, balkonem / duży** 250 zł 275 zł 260 zł
Miejsce w pok. 2 os. z łazienką, balkonem / mały* 225 zł 250 zł 235 zł
Miejsce w pokoju 2 osobowym (południe, zachód) / duży*** 245 zł 268 zł 255 zł
Miejsce w pokoju 2 osobowym (północ) / duży*** 235 zł 258 zł 240 zł
Miejsce w pokoju 3 osobowym z łazienką / duży*** 220 zł 240 zł 230 zł
Apartament – 2 osobowy (cena od osoby) 300 zł 340 zł 310 zł
Apartament – 2 osobowy dla trzech osób (cena od osoby) 250 zł 268 zł 255 zł

* Pokoje jedno, dwu osobowe od I - III piętra budynek główny, metraż od 14 - 18m2
** Pokoje jednoosobowe IV piętro, budynek główny metraż 17 - 19m2
*** Pokoje dwu, trzy osobowe, metraż od 21 - 28m2

Zastrzegamy prawo zmiany cen. Warunki rezerwacji dostępne na stronie www.nidazdroj.pl

Fundusze Europejskie Program Regionalny Rzeczpospolita Polska Województwo Świętokrzyskie Unia Europejska

"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"