Leczenie w ramach skierowania z NFZ

1. Pobyt w Sanatorium Uzdrowiskowym „ Nida- Zdrój” rozpoczyna się o godzinie 14:00 pierwszego dnia, a kończy się o godzinie 12:00 ostatniego dnia wyznaczonego na skierowaniu. 

2. Pobyt rozpoczyna się obiadem, a kończy śniadaniem. Za niewykorzystane posiłki w dniu przyjazdu i wyjazdu nie przysługuje suchy prowiant.

3. Pacjent przyjeżdżający do Uzdrowiska powinien posiadać ze sobą:

  • imienne skierowanie wydane przez uprawnioną instytucję,
  • obowiązującą dokumentację lekarską,
  • legitymację ubezpieczeniową,
  • dowód osobisty,
  • zapas stale przyjmowanych leków na cały okres pobytu,
  • strój gimnastyczny, dres, obuwie sportowe, obuwie basenowe, strój i czepek kąpielowy, ręczniki osobiste.

4. Skierowany na leczenie częściowo pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia (zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia) oraz uiszcza opłatę uzdrowiskową (w wysokości 5,00 zł za dobę, z opłaty zwolnione są jedynie osoby niewidome i ich przewodnicy, stawka obowiązuje na terenie gminy Busko - Zdrój). Opłaty należy uiścić do trzech dni od daty zameldowania.

5. W przypadku rezygnacji z leczenia uzdrowiskowego przed rozpoczęciem leczenia, skierowanie należy bezzwłocznie zwrócić do Oddziału NFZ, który wystawił to skierowanie.

6. Cennik usług dodatkowych w Sanatorium „ Nida- Zdrój” Sp. z o.o. nie objętych finansowaniem z NFZ oraz informacje dodatkowe.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Województwo Świętokrzyskie
Unia Europejska

"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"