Dodatkowy pełnopłatny turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem

W związku z dużą ilością chętnych uruchamiamy kolejny, dodatkowy pełnopłatny turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem MOPS, PFRON, PCPR, schorzenia 05-R, 10-N, 07-S. Turnus trwa od 23.07.2023 do 05.08.2023. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, zapraszamy do kontaktu.

Dodatkowy pełnopłatny turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem

W związku z dużą ilością chętnych uruchamiamy kolejny, dodatkowy pełnopłatny turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem MOPS, PFRON, PCPR, schorzenia 05-R, 10-N, 07-S. Turnus trwa od 09.07.2023 do 22.07.2023. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, zapraszamy do kontaktu.

Dodatkowy pełnopłatny turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem

W związku z dużą ilością chętnych uruchamiamy dodatkowy pełnopłatny turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem MOPS, PFRON, PCPR, schorzenia 05-R, 10-N, 07-S. Turnus trwa od 17.09.2023 do 30.09.2023. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, zapraszamy do kontaktu.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Województwo Świętokrzyskie
Unia Europejska

"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"