Realizacja projektu pn. "Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"

Sanatorium Uzdrowiskowe NIDA-Zdrój Sp. z o.o. jest realizatorem Vouchera na zakup usługi doradczej finansowanego z projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚ w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Nazwa usługi: 

Zindywidualizowana usługa doradczo - wdrożeniowa w zakresie marketingu, informatyzacji usług, inwestycji oraz efektywności energetycznej.

Cel usługi:

Beneficjent planuje skorzystać z usług specjalistycznych, których celem jest podniesienie konkurencyjności firmy na rynku usług prozdrowotnych. W tym celu przeprowadzono dogłębne analizy dot. bieżącej działalności firmy, które wykazały, iż w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej względem innych jednostek niezbędna jest komplementarna interwencja w następujących obszarach:

 • Marketingu (rebranding)
 • Informatyzacja usług
 • Oceny możliwości inwestycyjnych firmy
 • Poprawy efektywności energetycznej

Zakres rzeczowy usługi specjalistycznej obejmuje, m.in.:

Opracowanie logotypu, zbudowanie strony internetowej oraz opracowanie materiałów promocyjnych. Spółka przeszła proces Rebrandingu - transformacji wszystkich elementów marki, takich jak oferowane produkty i usługi zdrowotno - medyczne, jakość obsługi oraz sposób komunikacji, w tym wygląd logo.

Istotnym elementem usługi jest opracowanie systemu informatycznego do zarządzania sprzedażą usług i produktów, w tym prace programistyczne i wdrożeniowe, m.in.:

 • Opracowanie koncepcji strony www
 • Zaprojektowanie i doradztwo w zakresie systemu zarządzania treścią do sprzedaży i promocji oferowanych usług
 • Zaprojektowanie modułu i systemu do zarządzania usługami
 • Projekt graficzny serwisu internetowego: strona główna, wszystkie podstrony, interface na urządzenia mobilne - responsive web design
 • Zaprojektowanie koncepcji ścieżki komunikacji z klientami
 • Zaprojektowanie płatności online.
 • Zaprojektowanie integracji serwisu internetowego z mediami społecznościowymi - przyspieszenie komunikacji z docelowym klientem
 • Wdrożenie koncepcji systemu sprzedażowego
 • Wdrożenie systemu zarządzania treścią do sprzedaży i promocji usług w oparciu o bazy danych
 • Wdrożenie modułu i systemu do zarządzania usługami.
 • Wdrożenie ścieżki komunikacji z klientami. 12. Kompleksowe wdrożenie płatności online i CRM do obsługi sprzedaży
 • Opracowanie treści marketingowych dla potrzeb uruchomienia strony internetowej w 3 wersjach językowych.
 • Specjalistyczne doradztwo i analiza finansowa w zakresie możliwości inwestycyjnych polegających na rozpoznaniu elementów związanych z nowymi działaniami inwestycyjnymi przedsiębiorstwa i próbą określenia ich wpływu na wzrost wielkości sprzedaży nowych produktów i usług. Wykonawca usługi specjalistycznej przedstawi rekomendację dot. nowych działań inwestycyjnych mających na celu powstanie dodatkowych źródeł przychodu w firmie.
 • Analiza efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Praca będzie polegała na określeniu faktycznego stanu wraz ze szczegółową analizą efektywności użytkowania energii. W ramach badania wykonawca przeprowadził m.in.: analizę struktury zużycia energii, wykona ocenę gospodarki energetycznej oraz wskaże obszary, w których jest możliwy wzrost efektywności zużycia energii.

Zgodnie z Umową na realizację vouchera w ramach w/w projektu wartość dofinansowania wynosi 119 000,00 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowalnych usługi doradczej.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Rzeczpospolita Polska Województwo Świętokrzyskie Unia Europejska

"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"