Pomnik przyrody "Zimne Wody"

Planowany rezerwat przyrody "Zimne Wody" znajduje się przy ulicy Stawowej w Busku-Zdroju. Występują tu skały gipsowe z rozwiniętymi formami zjawisk krasowych oraz źródłami zimnej wody (stąd nazwa).

Sosna na szczudłach w Wełczu

Sosna stoi na bardzo mocnych korzeniach, a niektóre z nich mają grubość nawet średniej wielkości pnia. Niezwykłe jest to, że wystają one ponad powierzchnię ziemi. Dlaczego? 

Lodowisko biały orlik w Busku-Zdroju

Od 2010 r. w sezonie zimowym boisko orlik przy skrzyżowaniu ulic Grotta i Partyzantów w Busku-Zdroju zamienia się w stylowe, sztuczne lodowisko, które cieszy się ogromnym powodzeniem wśród mieszkańców i gości miasta.

Pole do minigolfa przy MGOPS

Na placu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju znajduje się pole do gry w minigolfa. Pasjonaci tej gry mogą z niego korzystać codziennie. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu w świetlicy środowiskowej MGOPS.

Wiślica

Miejscowość uważna jest za kolebkę państwa Wiślan. Do tej pory zachowały się archeologiczne stanowiska w miejscach dawnego grodziska. W średniowieczu był to jeden z najważniejszych polskich grodów.

Kościół pw. św. Leonarda w Busku-Zdroju

To drewniana, modrzewiowa świątynia z roku 1699 oszalowana o konstrukcji zrębowo-słupowej. Na kalenicy znajduje się barokowa wieżyczka pełniąca rolę sygnaturki. Od zachodu jest kruchta z charakterystycznym trójkątnym półszczytem z motywem promienistego słońca.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Województwo Świętokrzyskie
Unia Europejska

"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"