Ścieżka rowerowa Busko-Zdrój - Wełecz - Kameduły

Ścieżka prowadzi przez malownicze tereny należące do Szanieckiego Parku Krajobrazowego. Na północy biegnie równolegle do drogi łączącej miejscowości Mikułowice, Nowy Folwark i Kameduły. Z zachodu przebiega w pobliżu torów kolejowych we wsi Grochowiska, 500 m od miejsca upamiętniającego bitwę stoczoną podczas powstania styczniowego. Od południa nie przekracza drogi wojewódzkiej Pińczów – Busko-Zdrój. Na wschodzie prowadzi przez tereny należące administracyjnie do miasta. W okolicach trasy znajdują się dwa pomniki przyrody: dęby szypułkowe w Kamedułach i wisząca sosna w Wełczu.

Atutem ścieżki jest jej częściowe oddalenie od ciągów komunikacyjnych. Przemierzając środkowy odcinek trasy, można wypocząć z dala od ruchu samochodowego, wśród lasu i łąk. Ścieżka ma nawierzchnię asfaltową. Wzdłuż niej znajdują się cztery miejsca do odpoczynku ze stolikami i ławkami.

(źródło: www.busko.pl)

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Województwo Świętokrzyskie
Unia Europejska

"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"