Wiślica

Miejscowość uważna jest za kolebkę państwa Wiślan. Do tej pory zachowały się archeologiczne stanowiska w miejscach dawnego grodziska. W średniowieczu był to jeden z najważniejszych polskich grodów. W jego centrum Kazimierz Wielki ufundował w 1350 r. gotycką świątynie, dzisiaj jest to bazylika mniejsza pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny. W jej podziemiach odkryto pozostałości wcześniejszej budowli romańskiej z unikalną płytą podłogową tzw. „Płytą Orantów”. Na placu kościelnym wznosi się gotycka dzwonnica oraz tzw. Dom Długosza z 1460 r., który jest do dziś zamieszkały przez księży. Wiślica to miejsce pierwszej polskiej kodyfikacji prawa z XIV w. - tzw. „Statutów Wiślickich”.

(źródło: www.rot.swietokrzyskie.travel/)

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Województwo Świętokrzyskie
Unia Europejska

"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"