Tam gdzie Park Zdrojowy ...

W Polsce jest 45 uzdrowisk, jednym z najstarszych jest Busko-Zdrój w województwie świętokrzyskim. W 2019 roku zostało wyróżnione w Konkursie EDEN na Najlepszą Destynację Turystyczną w kategorii Zdrowie i Wellness. 

Busko-Zdrój to niewielkie miasto położone w południowej części województwa świętokrzyskiego. Leży w malowniczym rejonie zwanym Ponidziem, czyli terenem przez który przepływa rzeka Nida. To właśnie woda, zarówno ta w rzece, jak i ta wydobywana z ziemi stanowi największą atrakcję tego miasta.

Pierwszy dokument, w którym wspomina się o solankach występujących w Busku to przywilej Bolesława Wstydliwego z 1252 r. Pierwsze badania nad wykorzystaniem wód do leczenia przeprowadził pińczowski lekarz Jan Winterfeld w 1808 r. Po przejęciu Buska w dzierżawę w 1820 r. Feliks Rzewuski wybudował łazienki zaprojektowane przez Henryka Marconiego. Uroczystość otwarcia uzdrowiska miała miejsce w 1836 r. Pierwszej pełnej analizy wody z ujęcia Rotunda, z próbki pobranej w sierpniu 1830 r., dokonał farmaceuta warszawski Ferdynand Werner. Wyniki badań opublikował w 1832 r. Utrata praw miejskich w 1869 r. niekorzystnie wpłynęła na rozwój uzdrowiska. Dopiero w latach 80. i 90. XIX w., gdy dzierżawcą został lekarz dr. Aleksander Dobrzański, dla kurortu nastał dobry czas i Busko stało się jednym z najważniejszych uzdrowisk w kraju. W roku 1890 liczba wydawanych w sezonie kąpieli przekroczyła 50 000. W 1893 r. geolog inż. Aleksander Michalski wykonał i uruchomił cztery nowe odwierty, dzięki którym potroiła się ilość pozyskiwanej do celów leczniczych wody. Zwięzłą, rzeczową charakterystykę dynamiki, właściwości fizycznych i składu chemicznego wód z nowych ujęć przedstawił w 1897 r. Franciszek Gervais.

Strefa uzdrowiskowa położona jest w południowej części miasta, na terenie Parku zdrojowego i w jego otoczeniu. Obecnie bazę sanatoryjną stanowi trzynaście obiektów, które dysponują łącznie 2066 miejscami dla kuracjuszy. Sanatoria są na bieżąco modernizowane i rozbudowywane, powstają kolejne nowe – to sprawia, że liczba miejsc sukcesywnie wzrasta. Rocznie wykonywanych jest ok. półtora miliona zabiegów, z czego 800 tysięcy to kąpiele siarczkowe. W leczeniu korzysta się z wód siarczkowych, jodkowo-bromkowych i borowiny.

W rejonie Buska-Zdroju znajdują się wody mineralne o mineralizacji przekraczającej 1g/dm3. Część z nich uznano za wody lecznicze. W tym obszarze można wyróżnić 4 grupy wód mineralnych:

  • wody półsłodkie występujące w skałach trzeciorzędowych i lokalnie kredowych,
  • solanki w skałach jurajskich,
  • wody słonawe i słone występujące w skałach kredowych i stropowej części utworów jurajskich.

W Busku-Zdroju leczone są schorzenia:

  • reumatologiczne
  • neurologiczne
  • układu krążenia
  • dermatologiczne
  • ortopedyczne dzieci i dorosłych
  • mózgowe porażenie dziecięce

Warto również pamiętać, że Busko-Zdrój to także muzyka i sztuka. W Busku-Zdroju odbywają się liczne wydarzenia muzyczne m.in. Ogólnopolski Festiwal im. Wojtka Belona „Niechaj Zabrzmi Bukowina”. Jednak artystyczne Busko-Zdrój to nie tylko poezja śpiewana, to także muzyka poważna. Na przełomie czerwca i lipca organizowany jest tu Międzynarodowy Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz. Przybywają na niego artyści z całego świata.

(źródła: www.zbierajsie.pl , www.wikipedia.org)

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Województwo Świętokrzyskie
Unia Europejska

"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"