6. Cennik usług dodatkowych w Sanatorium „ Nida- Zdrój” Sp. z o.o. nie objętych finansowaniem z NFZ oraz informacje dodatkowe.

Lp. Nazwa usługi Cena za jedną dobę/sztukę/osobę (cena brutto - zawiera obowiązujący podatek VAT) Cena za turnus 21 dniowy od pokoju
1 Wypożyczenie czajnika 2,50 zł (od pokoju/doba) 50 zł
2 Wypożyczenie lodówki 3,75 zł (od pokoju/doba) 75 zł
3 Wypożyczenie telewizora 4,00 zł (od pokoju/doba) 80 zł
4 Wymiana ręcznika duży/ mały 10 zł / 15 zł  
5 Wymiana pościeli 36 zł  
  - poszewka / poszwa / prześcieradło 8zł / 16 zł / 12 zł  
6 Parking 10 zł 210 zł
  - z orzeczeniem o niepełnosprawności  8 zł 168 zł
7 Dopłata do wyżywienia pełnopłatnego 6 zł 126 zł
8 Dieta specjalna 1000cal / bezglutenowa / wegetariańska 15 zł 315 zł
9 Zgubienie / zniszczenie prześcieradła / ręcznika 30 zł  
10 Zgubienie klucza pok. Standardowy / podwyższony 50 zł / 100 zł  
11 Zniszczenie poszewki / poszwy 20zł / 50 zł  
12 Uszkodzenie , zalanie łóżka 500 zł  
13 Opłata za wcześniejszy wyjazd / późniejszy przyjazd 150 zł (opłata za dobę od osoby)  


7. Informujemy, że w ramach zawartej umowy z NFZ na w/w świadczenie Sanatorium „Nida- Zdrój”  nie prowadzi wcześniejszej rezerwacji pokoi.

8. Kuracjusz ponosi odpowiedzialność materialną za przydzielone mu do użytkowania lub powierzone jego pieczy przedmioty stanowiące własność Sanatorium.    

9. Naszych Kuracjuszy prosimy o:

  • racjonalne i oszczędne korzystanie z energii elektrycznej, wody ciepłej i zimnej, zachowując przy tym podstawowe zasady bezpieczeństwa,
  • zabezpieczenie pokoju przed kradzieżą, 

10. Każdy Kuracjusz zobowiązany jest do przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej. Zabrania się używania grzałek elektrycznych oraz palenia papierosów w pokojach.

11. Kuracjusz który doznał jakichkolwiek urazów w trakcie pobytu w sanatorium, obowiązany jest niezwłocznie powiadomić służby medyczne. W przypadku dokonania zgłoszenia o ww. urazie w terminie późniejszym z winy własnej kuracjusza, Sanatorium nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki doznania urazu. 

12. Zwierzęta nie są akceptowane.

13. Nieprzestrzeganie regulaminu Sanatorium Uzdrowiskowego „ Nida-Zdrój” Sp. z o.o. oraz zakłócanie porządku będzie skutkowało dyscyplinarnym wypisem  oraz opłatą związaną z wcześniejszym wyjazdem i ewentualnymi zniszczeniami.  

Busko-Zdrój dn. 30.12.2022r.

Cennik obowiązuje od dnia 19.03.2023r.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Województwo Świętokrzyskie
Unia Europejska

"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"