Rezerwacji można dokonywać telefonicznie lub poprzez email - zapraszamy do kontaktu.

Warunki rezerwacji i zawarcie umowy

1. Zawarcie umowy o świadczenie usług następuje po dokonaniu rezerwacji miejsca w Sanatorium Uzdrowiskowym "Nida-Zdrój" Spółka z o.o.

2. Zgłoszenia rezerwacji lub jej zmiana dokonuje się telefonicznie, na piśmie lub w drodze poczty elektronicznej e-mail: rezerwacja@nidazdroj.pl 

3. Zamówienie uważa się za przyjęte z chwilą uiszczenia przez Zamawiającego zadatku w wysokości 700,00 zł.

4. Zadatek, o którym mowa w pkt 3 winien zostać wpłacony na konto Sanatorium Uzdrowiskowego Nida-Zdrój Sp. o.o., nr rachunku:
Alior Bank O/Busko nr 46 2490 0005 0000 4530 8678 7773 w terminie wyznaczonym w terminie rezerwacji przesłanym przez Sanatorium.

5. Pozostałą kwotę Kuracjusz uiszcza w ciągu 2 dni roboczych od przyjazdu, nie uregulowanie pozostałej kwoty należności spowoduje wstrzymanie zabiegów na kolejne dni pobytu (Sanatorium akceptuje karty płatniczo - kredytowe).

6. W tytule przelewu winno być wpisane imię i nazwisko na jakie widnieje rezerwacja oraz data rozpoczęcia pobytu oraz nr rezerwacji.

7. Sanatorium pobiera opłatę uzdrowiskową w wysokości ustalonej przez Radę Gminy, płatną w gotówce.

8. Doba rozpoczyna się o godz. 14:00 w dniu rozpoczęcia /kolacja/, a kończy o godz. 14:00 w dniu zakończenia pobytu /obiad/.

9. Kuracjusze korzystający z pełnopłatnego pobytu leczniczego nabywają prawo do rabatu za każdy osobodzień w wysokości:

  • 5% dla osób będących 3 i kolejny raz (pobyt od 6 do 12 dni)
  • 7% dla osób będących 3 i kolejny raz (pobyt min. 13 dni)
  • 10 % dla osób będących 15 i kolejny raz (min. 13 dni)

10. Sanatorium może odmówić wykonania usługi w przypadku braku uiszczenia opłat wymienionej w pkt 4.

11. Sanatorium zobowiązuje się spełnić świadczenie określone w ofercie.

12. Oferta zawierająca szczegółowe warunki świadczonych usług pełnopłatnych umieszczona jest na stronie internetowej Sanatorium www.nidazdroj.pl.

13. Ceny usług świadczonych przez Sanatorium zawarte są w cenniku na dany rok, a także zawarte są w ofercie, o której mowa w pkt. 10.

14. Ceny pełnopłatnej rehabilitacji obejmują:

  • 5 zabiegów dziennie w dni robocze wg ordynacji lekarskiej,
  • opiekę lekarsko - pielęgniarską,
  • zakwaterowanie zgodnie z rezerwacją,
  • całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja),
  • wstęp na ogólnodostępne imprezy kulturalne organizowane przez Sanatorium.
  • 10 wejść na basen w godzinach popołudniowych od poniedziałku do piątku w turnusie 13 dniowym,
  • 5 wejść na basen w godzinach popołudniowych od poniedziałku do piątku w turnusie 6 dniowym.

15. Z leczenia i rehabilitacji w Sanatorium mogą korzystać osoby zdolne do samoobsługi.

Pełny tekst regulaminu do pobrania:
Zarządzenie i zasady zamawiania i świadczenia usług pełnopłatnych w Sanatorium Uzdrowiskowym "NIDA - ZDRÓJ" Spółka z o.o. w Busku - Zdroju

TURNUSY PEŁNOPŁATNE 2020r.
* Turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem MOPS, PFRON, PCPR, schorzenia 05-R, 10-N, 07-S

# Data rozpoczęcia turnusu Data zakończenia Turnusu
1 28.06.2020 11.07.2020
2 *12.07.2020 25.07.2020
3 26.07.2020 08.08.2020
4 *09.08.2020 22.08.2020
5 23.08.2020 05.09.2020
6 06.09.2020 19.09.2020
7 20.09.2020 03.10.2020
8 04.10.2020 17.10.2020
9 *11.10.2020 24.10.2020
10 *13.10.2020 26.10.2020
11 18.10.2020 28.10.2020 (10 dni)
12 01.11.2020 14.11.2020
13 15.11.2020 28.11.2020
14 29.11.2020 12.12.2020
15 13.12.2020 26.12.2020
16 20.12.2020 31.12.2020 (10 dni)

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Województwo Świętokrzyskie
Unia Europejska

"Demand Innovation System - development of SMEs in the Świętokrzyskie region through professional advisory services"