W dniu 1 czerwca 2020 roku wprowadziliśmy zarządzenie w sprawie: wytycznych GIS dla funkcjonowania Sanatorium Uzdrowiskowym "Nida-Zdrój" Sp. z o.o. w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. W związku z podjętymi działaniami zmierzającymi do wznowienia działalności sanatorium Nida-Zdrój, wprowadzamy zasady organizacyjne funkcjonowania sanatorium, przy zachowaniu aktualnie obowiązujących reguł bezpieczeństwa rekomendowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Szczegółowe zasady funkcjonowania sanatorium zostały określone w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Realizację Zarządzenia powierza się kierownikom poszczególnych Działów Organizacyjnych. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.

Plik do pobrania:

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania sanatoriów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce Warszawa, 24.05.2020 r.

Przydatne instrukcje:

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Województwo Świętokrzyskie
Unia Europejska

"Demand Innovation System - development of SMEs in the Świętokrzyskie region through professional advisory services"